За повече информация:

тел/факс: 02/9602216; 9602209, e-mail reklama@politika.bg
София, ул. "Екзарх Йосиф" № 119 А, код 1527
.
Партньори
.