Платена любов
„Топлофикация” е порокът на големия град

Ивайло Цветков
.
.
.