Две стъпки за по-чист въздух
Докато техническият преглед е фиктивен, ще дишаме отрови
.
.
.