Партиите с 3 млн. лв. лимит за агитация
n Финансовите инжекции от чужбина са забранени, няма да има и държавни коли на аванта за кампанията

Политика
Харчовете на партиите за агитация са регламентирани в Изборния кодекс.
.
.
.