Социалната политика на държавата трябва да минава през образованието
Разчитам на училищните съвети, в тях са включени много опитни родители, които работят в различни сфери на обществения, икономическия и социален живот
.
.
.