Девизът на Петко войвода на парламента
Надпис „Да не се делим ни в лошо, ни в благатко време” посреща депутатите

.
.
.