Христо Мутафчиев, председател на Съюза на артистите в България:
Публиката не бива да се подценява
.
.
.