Гласуваме с бюлетина половин метър
Съставите на секционните избирателни комисии са почти празни

Бойко Кичуков
Най-дълга ще е бюлетината във Варна, защото там има най-много мераклии да станат депутати.
.
.
.