Колко Европа може да понесе Европа
Днес съюзът е обхванат от дълбока екзистенциална криза, а бъдещето му в доста голяма степен е поставено под съмнение

.
.
.