7,2% ръст на износа ни за ЕС
Германия, Италия и Румъния са основните търговски партньори

Крум Стоев
Най-голямо увеличение при вноса има при алкохолните, безалкохолните и тютюневите продукти – с малко над 9%.
.
.
.