Синодът уличи Дионисий в клевета
Архиереите го обвиняват, че маскари Българската православна църква

Бойко Кичуков
Светият синод уличи архимандрит Дионисий в клевета.
.
.
.