Операция
Извадиха от калта най-великия фараон
Колосът на Рамзес вероятно е стоял пред Храма на Слънцето в древния град Хелиополис

.
Стихотворението на Шели
„Озимандий”

Пърси Биш Шели

Странник непознат

от край далечен ми разказа:

два огромни крака

сред пустинята стърчат,

изваяни от камък.

Във пясъка до тях,

напукан и полузарит,

лежи на мъж ликът.

Усмивката на този лик,

надменен и студен,

говори, че ваятелят

добре е разгадал

човека — страстите му

и до този ден

от камъка надничат:

страсти на човек без жал.

„Аз Озимандий съм и цар съм

над царете!

Делата мои всички със завист

 погледнете!”

— все още на пиедестала

тез слова личат.

Но друго нищо няма. Покрай тая

развалина огромна

 голи пясъци мълчат,

самотни и безжизнени,

се губят във безкрая.

Превод от английски: Илия Люцканов, 1959 г.
.
.
.