Позиция
Владимир Ампов-Графа, певец: Музиката за пари е пластмаса, няма дълъг живот

Владимир Ампов
.
.
.