Готови са списъците в болници, затвори и кораби
.
.
.