Германия ни отказа нови места за гласуване
Най-много желаещи да пуснат бюлетина зад граница има в Турция и Великобритания

Политика
Според немския закон секции за чужди избори в Германия могат да се поставят само в дипломатически и консулски представителства.
.
.
.