Мирът върху фасадата
2017 г. е пресечна точка за всевъзможни опасности
.
.
.