Кърпят шосетата с 50 млн. лв.
Ремонтите приключват до началото на туристическия сезон

Александър Петров
Първи в изкърпването ще бъдат най-натоварените направления, съобщиха от АПИ.
.
.
.