Разходите на работодателите нарастват с 8 на сто
.
.
.