3 от 4 жилища в София се купуват с ипотека
Столичани теглят средно по 112 хил. лв.

Политика
Над 98% от ипотеките се сключват в левове.
.
.
.