Дългата ръка на Костов спасява касичката си от съд
.
.
.