Парламентът се събира на 19 април
183 депутати в 44-тото Народно събрание са мъже, 57 са жени

Политика
Излъскана и подредена, сградата на Народното събрание очаква новите депутати на 19 април.
.
.
.