Библия на прехода
Комунистическият род Прокопиеви
Татко разхожда Брежнев във „Воден”

.
Винопроизводство 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.
Всичко    250 000    0    80 000    876 000    0

Лозарство    1998 г.    1999 г.    2000 г.    2001 г.    2002 г.

Всичко:    60 000    150 000    300 000    587 000    587 000

Общо:    310 000    150 000    380 000    1 463 000    587 000

Таблица 1
.
Инвестиции във винопроизводството – в щ.д.
    през 1998 г. – 250 000 щ.д.

    през 1999 г. – 0 щ.д.

    през 2000 г. – 80 000 щ.д.

    през 2001 г. – 876 000 щ.д.

    през 2002 г. – 0 щ.д.

    общо – 1 206 000 щ.д.

Инвестиции в лозарството – в щ.д.

    през 1998 г. – 60 000 щ.д.

    през 1999 г. – 150 000 щ.д.

    през 2000 г. – 300 000 щ.д.

    през 2001 г. – 587 000 щ.д.

    през 2002 г. – 587 000 щ.д.

    общо – 1 684 000 щ.д.

Таблица 2
.
Години По договор Изпълнение Разлика Неустойка Забележка
1998 г.    310 000    0    310 000    155 000    С писмо изх. МИ

                    № Т26-00-15/18.04.02 г.

1999 г.    150 000    0    150 000    75 000    С писмо изх. МИ

                    № Т26-00-15/18.04.02 г.

2000 г.    380 000    0    380 000    190 000    С писмо изх. МИ

                    №Т 26-00-15/18.04.02 г.

2001 г.    1 463 000    0    1 463 000    731 500

2002 г.    587    0

Общо:    2 890 000

Таблица 3
.
.
.