Износът расте с 13%, вносът - с 19 на сто
За първите два месеца на година сме експортирали стоки за 7,8 млрд. лв.

Крум Стоев
През февруари общият експорт надвишава 4 млрд. лв., като се отчита годишно увеличение от 16,3%.
.
.
.