87% искат застраховка за потребителския кредит
Страхуват се от безработица и продължителен болничен

Политика
При случай на пълна повреда на стока, купена на изплащане, застрахователят покрива покупната стойност на стоката.
.
.
.