Коментарът на доц. Григорий Сарийски
Икономическият растеж ще се забави до 3% през тази година
Намаляването на приходите в бюджета на ЕС ще ни засегне повече от Брекзит

Доц. Григор Сарийски работи в Института за икономически изследвания на БАН.
.
.
.