Пътепис
Паталеница - селото с 9-те черкви
Най-старата лоза на Балканите расте в Баткунския манастир

Църквата „Свети Димитър” била вкопана в земята.
.
.
.