Да направиш изкуство от изкуството
Райксмузеум обяви десетте най-добри дизайн проекта, вдъхновени от неговата колекция

Лещи и маникюр „Делфтско синьо”, Франсин Льо Клер и Али Солтани, САЩ.
.
.
.