Законът на джунглата
Тогава, когато парче пица е по-ценно от човешкия живот
.
.
.