Злото става заразно
Проверявайте, не се доверявайте
.
.
.