Чуждите наши деца
Типично по сталински - няма човек, няма проблем
.
.
.