Министърът на отбраната оттегли доклада за армията
.
.
.