Румен Георгиев, член на ВСС от квотата на следователите:
ВСС не е трибуна за политически речи
Новите партии се изявяват на гърба на Темида

.
Визитка
Румен Георгиев е роден на 9 ноември 1956 година в София. Завършва СУ "Св. Климент Охридски", специалност „Право” през 1979 г. Започва работа в системата на следствието през 1982 г. Минава през всички нива на кариерното израстване. Бил е ръководител на отдел и зам.-директор на Националната следствена служба. В периода 1999-2003 г. е член на ВСС. През 2012 г. е номиниран за член на ВСС от професионалната квота на следователите. Избран е за член на ВСС и встъпва в тази длъжност на 3 октомври 2012 г.
.
.
.