Управляващата коалиция в Австрия се разпадна
.
.
.