Просветният vs националистическия популизъм
Макрон убеди избирателите със своето обещание за съчетание между икономически либерализъм и гъвкава социална държава
.
.
.