Софийското парно откраднало 1,8 млрд. лв. от абонатите за 5 години
Всяка сметка е била надписана със 70 лева

Бойко Кичуков
Оказва се, че приборите за дялово разпределение за отчитане и дялово разпределение на отоплителните тела са незаконни.
.
Отчитали по-малки загуби по тръбите
Мониторинговата група е установила още, че разчетите относно произведена и „продадена” топлоенергия посочените „технологични разходи от преноса” са нереални и занижени, се казва в справката към преписката на СГП. Резултатите от проведения дългогодишен мониторинг доказват, че топлотехническите показатели на постъпващия в абонатните станции топлоносител от ТЕЦ (ОЦ) не отговаря на нормативните изисквания. При минусови външни температури измерваните многократно показатели на топлоносителя от ТЕЦ е не повече от 68 гр. С, което е реално доказателство, че отчитаните от „Топлофикация София” топлозагуби за пренос на топлоенергия от 12-14% са абсолютно нереални и несъстоятелни. Съществува голяма разлика в количествата топлоенрегия за отопление на 1 куб. м присъединен отопляем обем и реално отразеното количество топлина за отопление на 1 куб. м отопляем обем във фактурите, което е завишено в пъти повече.
.
.
.