Режийните разходи се увеличават с 14% за година
Даваме повече за здраве, алкохол и цигари

Политика
Най-голям дял в разходите имат харчовете за храна.
.
.
.