Казуси
Естетът си остава естет
Красотата може и да спаси света, но не и да те извади от затвора

.
.
.