Искаме етнически мир, толерантност, разбиране и нормално съжителство. Искаме да живеем в домове без решетки, да се спазват законите и да не плащаме за чуждия ток
Точка на кипене

.
.
.