Обучават 300 чиновници за председателството ни на ЕС

Бойко Кичуков
Огнян Златев
.
.
.