Около 29 млн. лв. трябват за полицейските униформи
.
.
.