Не стреляйте по доктора
При 600 нападения над лекари само три ефективни присъди са прекалено малко

.
.
.