Купуват дрехи и учебници на ромчета с пари от спрени помощи
Неусвоените пари ще се прехвърлят към бюджетите на училищата

Политика
Всяко четвърто хлапе от малцинствата не влиза в класната стая, сочи статистиката.
.
.
.