Психологът Иван Игов:
Думата „наказание” не трябва да фигурира в речника на родителя

Агресията в семейството е заразна...
.
.
.