Износът ни за трети страни нараства с 42%

Бойко Кичуков
.
.
.