Брадвата на Йоци изработена на стотици километри от лобното му място
.
.
.