Когато гръм удари
От Грамада до Бургас, по законите на природата мълнията има право да ни тресне веднъж годишно

.
.
.