Летопис
Тодор Живков уволнява журналист заради дрямка
Георги Жерев кръщава телета на послушни писатели

Семейството на 11-годишния Георги Жерев (вторият отляво), преди да заминат от Ковачевица за Неврокоп, 1938 г.
.
.
.