В Пловдив строят повече жилища от София
Под тепетата правят и по-просторни апартаменти

Александър Петров
През второто тримесечие в София е започнал строежът на 161 жилищни сгради.
.
35 на сто повече разрешителни
През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1647 жилищни сгради с 5815 жилища в тях и 781 456 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 40 административни сгради/офиси със 74 019 кв. м РЗП и на 1968 други сгради с 948 262 кв. м РЗП, съобщи НСИ.

В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 35,4 на сто, жилищата в тях - с 31 на сто, а разгънатата им застроена площ е повече с 29,2 на сто. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и на други видове сгради бележи ръст съответно от 8,1 и 71,9 на сто, а нарастването на тяхната РЗП е респективно с 224,7 и 87,8 на сто.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 50,7 на сто, жилищата в тях - с 23,9 на сто, а общата им застроена площ - с 31,3 на сто. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради са повече с 37,9 на сто, докато тяхната РЗП намалява с 4,2 на сто. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване със 72,5 на сто, а при общата им застроена площ - със 17,1 на сто.

Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Пловдив - 245, София (столица) - 207, София - 136, и Бургас - 133. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София (столица) - 1869, Пловдив - 1411, Варна - 432, и Бургас - 387.
.
.
.