10% ръст на изтеглените ипотеки през лятото

Бойко Кичуков
.
.
.