Вдигаме къща със 178 книжа

Политика
.
Архитекти предлагат нови закони
Написването на 2 нови закона за строителството и инвестициите и отделно за устройството на територията предлагат от КАБ.

Според председателя на организацията арх. Борислав Игнатов те трябва да заместят ЗУТ, който вече не отговаря на съвременните изисквания. Той посочи, че основните проблеми в закона са свързани с прекалено многото документи, противоречивите правила, размиването на отговорностите, водещо до недобросъвестни практики. „Време е да се премине от разрешителен към забранителен режим”, предложи той. По думите му именно ЗУТ е една от причините България е на 118-о място от 189 държави по сложност на процедурите за разрешение за строеж. От КАБ предлагат още въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие, както и регистрационен, а не разрешителен режим, проверка на съответствието на проектите с устройствения план, като проектантите и архитектите да носят отговорност за качеството им. От камарата искат още въвеждането на електронна система за подаване на проектите и издаване на разрешения за строеж, която ще намали сроковете и таксите за хората, смятат от КАБ.
.
.
.